Jak pracujemy

  • potrafimy słuchać

  • mamy doświadczenie

  • wiemy gdzie i jak

  • rozumiemy biznes

  • lubimy zmienność

  • jesteśmy ciekawi efektu

  • aktualizujemy wiedzę

  • doceniamy nowe technologie

Kim jesteśmy

Jesteśmy absolwentami prawa i administracji, zarządzania informacją oraz ekonomii, a przede wszystkim entuzjastami danych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwa, korporacji, jak również etatowych pracowników nie tylko firm, ale również instytucji publicznych czy organizacji. Dostarczamy dane niemal bez ograniczeń co do kryteriów, branży, dziedziny czy kraju. Efekty naszej pracy pozwalają dotrzeć do dodatkowych klientów i kontrahentów, odkryć możliwości, które dotąd nie były brane pod uwagę, czasem otworzyć nowych rozdział w historii działalności firmy. W rezultacie współpraca z nami ma szansę przyczynić się do pozyskania nowych zleceń, projektów i finalnie zwiększyć wolumen przyszłych zamówień.

Nasze podejście

Uczciwość

We wszystkich kontaktach
z klientami, partnerami
i członkami zespołu kierujemy się uczciwością, szczerością
i przejrzystością.

Dokładność

Dostarczamy rzetelne informacje rozumiejejąc, że ich jakość ma istotny wpływ na aktulane
i przyszłe przedsięwzięcia prowadzone przez naszych  klientów.

Kreatywność

Stawiamy na kreatywność
i poszukiwanie alternatywnych podejść do wyzwań, które pojawiają się w stale zmieniających się okolicznościach rynkowych, legislacyjnych
i społeczno-ekonomicznych. 

Współpraca

Wierzymy w siłę współpracy wspierając otwartą komunikację
i pracę zespołową, dzięki której możliwe jest wspólnie osiąganie coraz lepszych wyników.

Kontakt

tel: + 48 696 807 143

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa

NIP: 5213641211

REGON: 146433467

KRS: 0000442857