Oferta

Research
 • raporty
 • statystyki
 • analizy
 • specjalistyczne publikacje
 • prasa branżowa
 • prace naukowe
 • serwisy informacyjne
 • wywiad osobisty
Bazy danych
 • dane statystyczne
 • informacje
 • podmioty gospodarcze
 • instytucje
 • specjaliści
 • (pod)wykonawcy
 • opcje
 • wyniki badań
Przegląd prasy
 • polska ogólnopolska
 • polska lokalna
 • obcojęzyczna
 • prawna
 • ekonomiczna
 • branżowa
 • serwisy informacyjne
 • publikacje konferencyjne

Jak możesz wykorzystać dostarczone

przez nas dane?

 • analizy
 • opracowania
 • zestawienia
 • prezentacje
 • raporty
 • biznesplany
 • wnioski o dofinansowanie
 • plany restrukturyzacyjne

Oferta
nie obejmuje

 • rekomendacji
 • eksperckich opinii
 • nie pozyskujemy niejawnych informacji o działalności podmiotów gospodarczych
 • danych bez uwzględniania RODO i GDPR
 • unikamy działań niezgodnych z prawem i dobrymi praktykami
Kontakt

tel: + 48 696 807 143

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa

NIP: 5213641211

REGON: 146433467

KRS: 0000442857